POWER OF EXISTENCE

Fra stress til trivsel i virksomheder og dig som privatperson
Unikt koncept til stresshåndtering og stressforebyggelse

Fra stress til trivsel – videobaseret stresshåndtering

Få hjælp til at gennemskue og håndtere stress over 3 moduler. Lær at sætte tydelige grænser, bede om relevant hjælp, kommunikere klart og skab en hverdag, du trives og vokser i!

Fra stress til trivsel – lydbaseret stresshåndtering

Find de belastninger, der stresser dig og sæt ind der, hvor problemet rent faktisk ligger! Lær at sige nej, at prioritere og planlægge menneskeligt. Få hjælp til at balancere krav og ressourcer både de indre og de ydre!

Fra stress til trivsel – Individuel stresshåndtering/samtaler

Stress opleves og mærkes individuelt og derfor har du brug for stresshåndtering og beslutninger, der passer til dig, så du kan balancere dine belastninger, få redskaber til processen og evt. tage nye beslutninger, som fundament for at trives igen!

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning. Om denne belastning eller stresstilstand giver helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden.

Symptomer på stress

Mange kender fornemmelsen af at blive presset på arbejdspladsen. Arbejdet kan hobe sig op, man føler man løber efter tiden og overblikket forsvinder. Den første uro melder sig med kropslige symptomer såsom hjertebanken, svedeture og træthed.

Stress påvirker krop, tænkning, følelser og vores sociale liv.

Når det enkelte menneske får af vide, at sådan skal du ikke gøre – eller du er kommet for langt ud – så fremmer det følelsen af at have gjort noget forkert. Personen føler sig dum, afmægtig, utilstrækkelig.