POWER OF EXISTENCE

Tilbyder stresskoncept til forebyggelse, håndtering og fælles indsats i virksomheden.

Bliv ven med din stress 12 ugers personligt udviklingsprogram fra stress til trivsel – videobaseret.

Eksistens – online stress forløb 12 ugers udviklingsprogram til forebyggelse og håndtering af stress – lydfilbaseret

Individuelle samtaler og vejledning omkring stress.

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning. Om denne belastning eller stresstilstand giver helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden.

Symptomer på stress

Mange kender fornemmelsen af at blive presset på arbejdspladsen. Arbejdet kan hobe sig op, man føler man løber efter tiden og overblikket forsvinder. Den første uro melder sig med kropslige symptomer såsom hjertebanken, svedeture og træthed.

Stress påvirker krop, tænkning, følelser og vores sociale liv.

Når det enkelte menneske får af vide, at sådan skal du ikke gøre – eller du er kommet for langt ud – så fremmer det følelsen af at have gjort noget forkert. Personen føler sig dum, afmægtig, utilstrækkelig.