Stress kan opleves som et kontroltab

4 faktorer som har indflydelse op om stress opleves som et kontroltab.

Stress kan opleves som et kontroltab

I dag er det oftest et vilkår, at vi anvender vores personlige kompetencer i løsningen af arbejdsopgaverne.

Vi former altså selv en del af arbejdet med vores personlige kvaliteter og vi formes selv af arbejdet.

Det er positivt når en medarbejder engagerer sig og går op i sit arbejde. Mange medarbejdere kan på denne måde komme til at identificere sig med arbejdet. Det giver både chance for succes men også risiko for fejltagelser. Problemet opstår hvis fejltagelserne tages personligt, og at medarbejderen ikke længere er i stand til at skille person og problem ad og ser sig selv som ikke værende god nok. Det kan føre til en belastnings-/stressreaktion og på sigt en funtionsnedsættelse.

Denne belastnings-/stressreaktion medfører, at vi fungerer anderledes end vi plejer og ændrer adfærd for at kompensere eller for at have energi nok, til at udføre arbejdsopgaverne.

For at undgå og forebygge at stress opleves som et kontroltab – er disse 4 faktorer vigtige:
1. Følelsen af at have kontrol over situationen
2. Følelsen af forudsigelighed
3. Social opbakning fra kolleger og ledelse
4. Følelsen af at tingene går i den rigtige retning

Inddrag disse faktorer i møder, samtaler og dialoger
Husk på, at det er den enkeltes oplevelse af situationen, det handler ikke. Så selv om andre har en anden virkelighed eller sandhed er det vigtigt, at forstå alles måder at opleve det på, og herigennem forebygge eller løse det, der belaster eller udfordrer.