Psykisk arbejdsmiljø

Tryghed og værdsættelse i fællesskab er fundamentalt for et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sit arbejde. Tryghed og værdsættelse i fællesskabet er fundamentalt for trivsel. Sammenhæng mellem krav og ressourcer, arbejdspres og indflydelse samt hvordan arbejdet er tilrettelagt, er ligeledes vigtige, for at medarbejderens ressourcer kan bruges optimalt.

Betingelser i omgivelserne kan øge eller mindske risiko for belastning og på sigt stress

Et godt psykisk arbejdsmiljø opstår i samspillet mellem kolleger, man har det godt sammen med. Kombineres det med, at ledelsen bakker op, bemærker og anerkender indsatsen, så har det stor betydning for arbejdsglæden.

Sammenhængskraft – enighed giver energi og styrke
Kraften og sammenhængen ligger i relationerne, som er den sociale lim.  Gode relationer og kendskab til hinanden påvirker samspillet og evnen til at kommunikere uden modstand, fordi den enkelte føler sig tryg og har tillid til, at kollegerne vil lytte og forsøge at forstå, det sagte.

Vi opfatter og fortolker hver især med summen af det, vi er
Vi hører ogforstår vi ikke umiddelbart alt på samme måde. Det der støjer eller skaber modstand i kommunikation, handler om værdier, normer, holdninger, regler og vaner hos både afsender og modtager. Jo bedre man kender hinanden jo større mulighed er der for, at man har afstemt disse elementer og skabt et fælles fodslag.

Kendetegn på den anerkendende kommunikation
1. Klar kommunikation
2. Aktiv lytning
3. Empati (villighed til at sætte sig i den andens sted)
4. Åbenhed
5. Ærlighed
6. Nysgerrighed
7. Argumentation (respekt for det bedre argument)