Eksistens Ambassadør uddannelse

Uddannelse som Eksistens Ambassadør til forebyggelse og håndtering af stress. Få viden, overblik, værktøjer samt indblik i, hvordan en struktureret indsats kan skabe sammenhæng og trivsel.

Eksistens Ambassadør uddannelse

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra følgende:
Eksistens metoden og online stressforløb Eksistens
Værdigrundlag i virksomheden/organisationen inddrages i uddannelsen
Der afprøves metoder og værktøjer undervejs i forløbet

Deltagerprofil

Uddannelsen som Eksistens ambassadør er for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ildsjæle eller forandringsagenter og alle andre, der i praksis arbejder med trivsel og arbejdsmiljø i virksomheden eller organisationen.

Varighed:
Forudsætning – medarbejdere har deltaget i kursus med forebyggelse og håndtering af stress for hele virksomheden af 1 dags varighed (7 timer). Uddannelse herefter 5 x 4 timer fordelt over 5 gange= 20 timer – og herudover afsættes tid til opfølgning efter aftale

Forudsætning – ingen forudgående kursus med forebyggelse og håndtering af stress
Uddannelse er på 7 timer for at lære om stress og derefter 5 x 4 timer fordelt over 5 gange = 27 timer – herudover afsættes tid til opfølgning efter aftale.

Formål
Indgå i virksomhedens / organisationen samlede indsats omkring forebyggelse og håndtering af stress for at fremme trivsel, arbejdsglæde og sammenhold
Få uddybende viden om stress – herunder fælles sprog og ansvar
Få viden og træning i det sociale samspil, relationer og italesættelse af udfordringer
At kunne anvende den narrative indgangsvinkel i samtaler
At kunne hjælpe kolleger med at erkende, hvad der udfordrer lige nu
At kunne guide kolleger i online stressforløb, hvis de mister overblikket

Udbytte:
Uddybende viden om stress
Større viden om det sociale samspil og relationer
I stand til at genkende og italesætte belastninger bagved stressreaktioner
I stand til at have en kollegasamtale ud fra den narrative tilgang og eksternalisering
Klar forståelse for ansvar og rolle som Eksistens ambassadør
Konkrete værktøjer til at spotte og støtte kolleger, der føler sig belastet
Konkrete værktøjer til at medvirke til at forebygge og håndtere stress og medvirke til mere trivsel og sammenhold på arbejdspladsen.

Indhold
Indholdet i uddannelsen kombineres med online stressforløb men kan også afholdes uden

Se mere om online stressforløb under menupunktet Produkter.

Kompetencer i spil som ambassadør

 • Faktuelle kompetencer
 • Viden om stress
  Kommunikation
  Konflikthåndtering
  Samarbejde
  Anerkendelse
 • Sociale kompetencer
 • Kontakt til andre
  Gensidig respekt
  Integritet
  Sætte sig selv på standby
  Samarbejde
 • Personlige kompetencer
 • Værdier
  Overbevisninger
  Personlig integritet
  Åbenhed og empati
  Nysgerrighed

5 x 4 timers uddannelse – Eksistens ambassadør

Det forudsættes at deltagere har medvirket i heldags stress kursus på 7 timer
Det forudsættes at deltagerne har adgang til online stressforløb

Dag 1 Dag 2
Eksistens-metoden
Eksistens ambassadør – rammer, regler, ressourcer
Viden og facts om stress
Kontakt og anerkendende kommunikation
Den narrative tilgang
Metoden eksternalisering at skille person og problem
Relationer og det sociale samspil
Rettigheder og behov (Maslow, Assertion)
Aktiv lytning

Anerkendende feedback
Samtaler om belastninger, der kan føre til stress

Dag 3 Dag 4
Spot en stressramt kollega

Kultur og adfærd
Stressforebyggelse i hverdagen
Den kognitive diamant
Samtaletræning ud fra kognitive diamant

Integritet og samarbejde
At kunne sige nej
Spot over -og undersamarbejde
Anerkendelsestrappen
Konflikttrappen
Samtale: Egne erfaringer med konflikter
Dag 5

Den gode arbejdsform- at mestre udfordringer
Prioritering
Menneskelig planlægning
Bede om hjælp
Kontakt og samarbejde med ledelse

Dag 6 – opfølgning

Møde og opfølgning med ledelse og Eksistens ambassadører
Erfaringer?
Udfordringer?
Evt. tilretninger / ændringer

Har du brug for en snak?

Stress er ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning. Om denne belastning eller stresstilstand giver helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden.

Føler du en belasting på din krop – er du altid meget velkommen til at kontakte mig.