Eksistens stresskoncept

Sammensæt virksomhedspakke til stressforebyggelse og stresshåndtering efter behov eller køb ”Eksistens” stresskonceptet

Eksistens stresskoncept– hvad og hvorfor?

Der tilbydes et unikt koncept med en vifte af delelementer, som tilsammen kan styrke virksomheder i kommunikation, samarbejde og forebyggelse og håndtering af stress og herigennem påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø – forankret i virksomhedens værdisæt.

Hvert element i konceptet kan fungere alene og kan også indgå i helheden. Det giver den enkelte virksomhed mulighed for at sætte processen i gang, der hvor indsatsen er nået til lige nu.

Styrken ligger både i mulighed for at styrke hurtig afdækning af medarbejdere, så der kan støttes, ændres eller på anden måde lave en indgriben, før problematikker vokser sig større.Dette Eksistens stresskoncept muliggør, at medarbejdere inddrages endnu mere i ansvaret for, at alle trives på arbejdspladsen. Fællesskabet kan på denne måde sætte gang i støttende kultur og at se på belastninger, som en naturlig del af hverdagen og som noget, der italesættes og tages sig af.

Eksistens – stresskonceptet åbner også for at implementere forskellige delelementer af konceptet på forskellige tidspunkter og på måder, som tilgodeser virksomhedens tid, ressourcer, planlægning og økonomi.

Konceptet tilbyder ikke kun viden, metoder og værktøjer, men skaber samtidig mere bevidsthed og træning i relations dannelse og socialt samspil. Den enkelte leder eller medarbejder vil ligeledes få styrket indsigt, kommunikation og evne til at samarbejde.

Kendskab og træning i forhold til stresskilder og stress signaler muliggør bedre forebyggelse og tidlig indsats, som vil kunne ses på bundlinjen, idet færre medarbejdere risikerer at udvikle den farlige stress.

Eksempel på virksomhedspakke og tilkøb

”Eksistens” stresskoncept – Virksomhedspakke til stresshåndtering, som indeholder:

1) Seminarer (start, midt, slut) for virksomheden
2) Hurtig afklaring af medarbejdere udfordret på stress ud fra Eksistens spørgeramme
3) Konkretisering af virksomhedens nuværende udfordringer i dialog med Pia Halsted
4) Onlineforløb for medarbejdere og ledere (kan også bruges som et evaluerings- og dialogredskab)
5) Spørgeramme til dybere afklaring af udfordringer og relationer

Tilkøb eller købes særskilt
1) Konsulentbistand efter virksomhedens ønsker og behov.
2) Stressberedskab – psykoterapi til medarbejdere, der viser tegn på for høj belastning og mistrivsel
3) Kursus forebyggelse og håndtering af stress for medarbejdere
4) Uddannelse af medarbejdere til Eksistens Ambassadører
3) Kurser for ledere omkring stressforebyggelse og stresshåndtering
4) Stress samtalen – samtaletræning for ledere
5) Supervision for ledere
6) Kursus i kommunikation og samarbejde
7) Kursus i konflikthåndtering
8) Online stressforløb for både medarbejdere og ledere