Spot en stressramt kollega

Tidlig og forebyggende indsats omkring stress kan spare mange omkostninger – både økonomiske og menneskelige

Spot en stressramt kollega

Arbejdet kan hobe sig op, man kan føle at man løber efter tiden og overblikket forsvinder. Du oplever et pres. Det tidsrum man befinder sig i en stressende situation, er afgørende for, om stressen er stimulerende eller ødelæggende. Derfor er tidlig forebyggende og støttende indsats fra ledere og kolleger meget vigtig.

Det at reagere i tide – kan have en stor effekt. Få mere viden om, hvilke signaler du kan kigge efter både hos dine kolleger og dig selv. Gode råd:

1. Du lægger mærke til en kollega, der virker mere ubeslutsom og forvirret
Hukommelsesbesvær/ koncentrationsbesvær er blandt de første symptomer på stress og kan vise sig som ubeslutsomhed og forvirrethed. Samtidig bemærker du, at kollegaen, som plejer at have tjek på tingene, nu er begyndt at glemme flere aftaler og deadlines.

2. Du lægger mærke til at en kollega trækker sig og virker mere indadvendt
Du bemærker, at en kollega begynder at fylde mindre end de plejer. Det virker som om vedkommende trækker sig og undgår kolleger og dropper møder. Kollegaen springer pauser over, virker mere stille og melder ikke afbud. Det er en anderledes adfærd, end sædvanligt.

3. Du lægger mærke til at kollega, der begynder at fylde mere
Du bemærker en kollega, der kræver mere opmærksomhed end normalt. Kollegaen er begyndt at tale højt og hurtigt og virker hektisk. Kollegaen har kortere lunte end vanligt og kan reagere mere aggressivt. Kollegaen fremstår mere utålmodig og kynisk.

4. Du lægger mærke til en kollega, der virker opgivende og uengageret
Du bemærker en kollega, som har mindre humor og er mere tavs end vedkommende plejer. Kollegaen virker opgivende i sin adfærd og får ikke løst aftalte arbejdsopgaver. Kollegaen virker i det hele taget uengageret og har svært ved at være realistisk i sine vurderinger.

5. Du lægger mærke til en kollega, der virker irritabel og træt
Du bemærker en kollega, der reagerer negativt på humoristiske situationer (som de normalt ville grine af). Kollegaen virker træt, udkørt og mere uoplagt end normalt. Kollegaen nævner noget om søvnløshed og om ikke at kunne give slip efter arbejde.