Stressorer

Få mere viden om de stressorer, som påvirker og overstiger menneskets evne til at tilpasse sig.

Stressorer

Ordet dækker over påvirkninger fra omgivelserne, som udfordrer og overstiger vores evne til tilpasning.

Stressorer der kan have indflydelse på hverdagen på jobbet:
1.  Behov, egen kontrol, egen magt
2. Mangel på indflydelse og oplevelse af mening i arbejdet
3. Manglende opmuntring
4. Gruppefællesskab (omplacering, mangler sædvanlige støtte personer)
5. Manglende mulighed for udvikling og selvrealisering
6. Ensformighed

Stressorer vedrørende krav og belønning
1. At have for meget at gøre
2. Nedskæringer
3. Tidspres
4. Indsats kan styres af egne overambitioner
5. Indsats kan styres af krav fra ledelse
6. Indsat kan styres/påvirkes af kunder, klienter, borgere

Stressorer – rollekonflikter
1. Erhvervsrolle contra rolle som familiemedlem
2. Rollen som chef contra underordnet
3. Forpligtelser overfor chef contra forpligtelser overfor borgere, kunder, klienter
4. Roller kan være uklare, vanskelige, modsætningsfyldte eller der er ingen!

Stressorer vedrørende grænseløshed
1. Grænseløse arbejde (have arbejde med hjem og på ferie)
2. Grænseløse krav til dig selv
3. Grænseløse krav i opgaveløsningen
4. Grænseløst ansvar (skelne mellem dit og mit ansvar)

Generelle stressorer:

Fysiske:
Varme, kulde, fugtighed, lys, farver, støj, mad, væske

 

Psykologiske:
Konflikter, skuffelser, bekymringer, afvisninger, dominans- og underkastelsesoplevelse, kedsomhed og skyld og skamfornemmelse. 

Frygten for:
Ikke at være god nok, ikke at kunne nok, ikke at være elsket, straf og kritik, at blive afvist, at blive gennemskuet, at blive til grin.

Lysten til:
At være elsket, at være en del af fællesskabet, at blive hørt og set som den du er, at opnå ros og anerkendelse, at blive accepteret, at være populær

Biologiske:
Træthed, utilpashed, sygdom, urealistisk tidspres

Eksistentielle:
Flytning, skilsmisse, fyring, jobskifte, fødsel, sygdom, økonomi, arbejdsløshed, problemer på arbejdspladsen