Elementer i forebyggelse

Kilder til stress er samtidig elementer, der skal arbejdes med i forhold til forebyggelse af stress.

Elementer i forebyggelse

Kilder til stress er samtidig elementer, der skal arbejdes med i forhold til forebyggelse af stress.

I dag oplever de fleste medarbejdere at have indflydelse på deres arbejde, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Ofte organiseres arbejdet i projekter og i teams, hvilket stiller store krav til medarbejdere om fleksibilitet, selvledelse og samarbejdsevner.

Dette kan føre til spørgsmål om regler, rammer, roller, relationer. Hvornår har jeg gjort mit arbejde? Skal jeg besvare mails i weekenden osv. Besvares spørgsmålene ikke, kan det bidrage til, at medarbejdere har vanskeligt ved at vurdere, hvornår arbejdet er løst tilfredsstillende og hermed færdiggjort.

Hvad kan føre til stress?
1. De ”traditionelle” kilder
Lav indflydelse, ringe udviklingsmuligheder, rutinepræget arbejde, kedsomhed, tempo

  1. De ”relationelle” kilder
    Manglende dialog og kommunikation, konflikter, uklare krav, høje følelsesmæssige krav, manglende støtte og opbakning, manglende samarbejde
  2. De ”moderne” kilder
    Grænseløse krav, uklare grænser mellem arbejde og fritid, manglende forudsigelighed, store forventninger

For at forebygge på alle 3 områder er det vigtigt at undersøge sammenhængen
1. Er det opgaven, der udfordrer?
2. Er det samarbejdet omkring opgaven?
3. Er det manglende kvalifikationer?
4. Er det mængden af opgaver?
5. Er det kompleksiteten i opgaven?