Kommunikation

Kommunikation betyder at gøre fælles og indeholder både fakta, følelser og behov

Kommunikation

Communicare” betyder at gøre fælles.Kommunikation har fundet sted, når der er skabt en fælles forståelse.

Kommunikation i praksis
For at kommunikere er det nødvendigt at have kontakt. I kontakten undgås mange misforståelser.
Samtidig er det vigtigt at huske at kommunikation har 3 lag:

  1. Kendsgerninger / fakta
  2. Følelser
  3. Behov

Adskillelse af indhold og relation i en samtale
I samtalen er der et sagligt indhold også kaldet de fælles tredje (det der tales om) og der er en relation. Relationen mellem parterne i samtalen har betydning for oplevelse, fortolkning og evne til at samarbejde uden modstand.

Kommunikation om stress
1. Alene det at stille spørgsmålet ”hvad fortæller stressen her” er med til at skabe forandring

  1. At turde spørge, også som kollega, kan være med til at bryde handlingslammelse hos den enkelte
    3. Åbenhed og nysgerrighed på hinandens forskellige præmisser er en forudsætning for godt samarbejde
    4. Stiller du spørgsmål åbner du nye døre!

At udtrykke sig ærligt
Iagttagelse                           Jeg fortæller hvad jeg ser, hører uden vurdering

Følelser                                Jeg fortæller hvad jeg føler…..

Behov                                  Jeg fortæller hvad jeg har behov for….fordi jeg har brug for…..

Anmodninger om                 Jeg beder om det, jeg tror kan tilfredsstille mine behov.
Så lige nu vil jeg gerne…..Er det OK med dig?….

Eksempler på kommunikation af  iagttagelser og vurderinger
1. Du lytter aldrig (vurdering)
2. Jeg ser du kigger væk, når jeg taler til dig (iagttagelse)
3. Du er doven (vurdering)
4. Klokken er 10, du er kommet 2 timer for sent (iagttagelse)
5. Du sagde du ville løse denne opgave, men jeg kan se, at den ikke er færdig (iagttagelse)