Eksistens – et unikt stresskoncept

Koncept til forebyggelse, håndtering og fælles indsats omkring stress for virksomheder.

Eksistens – et unikt stresskoncept

Stress koncept til forebyggelse, håndtering og fælles indsats i virksomheden og for dens medarbejdere.

Stress opleves individuelt men skal løses i fællesskab!
Stress har ingen officiel definition! Stress opleves, forstås, fortolkes, vurderes og kommunikeres forskelligt. Stress er en kompleks størrelse og der er ikke et enkelt svar på årsager og løsninger. Stress er et eksistensvilkår – det handler om at lære at justere, balancere og kommunikere om belastningen, der ligger bag.

  

Konceptet har følgende vigtige omdrejningspunkter
1. Ansvar (Både fælles og individuelt ansvar)
2. Kommunikation (fælles sprog)
3. Viden (fælles forståelse)
4. Samarbejde og fælles indsats omkring stress
5. Spørgeramme til hurtig og præcis afdækning af udfordringer omkring stress og belastning