Samarbejde og samspil.

Vi er født med evnen til at indgå i relationer og dermed evnen til at samarbejde

Samarbejde og samspil.

Samarbejde handler i virksomheden om det arbejde, man løser sammen. Ægte samarbejde er ikke noget der kan dikteres. Samarbejde og det sociale samspil i og omkring samarbejdet har stor betydning. Det er gennem de sociale relationer, der etableres et kendskab og forståelse for hinanden og herigennem mulighed for at supplere hinanden, lære af hinanden og anerkende hinanden.

Sammen er vi klogere end nogen af os kan være alene
Vi er alle forbundne og afhængige af hinandens bidrag og samarbejde er den eneste vej til bæredygtighed.
Vi kan i dagligdagen glemme vores gensidige forbundethed men sker der noget uforudsigeligt såsom en naturkatastrofe, bliver vi mindet om, hvor vigtigt det er, at hvile på et fundament af fællesskab og at vores trivsel hænger nøje sammen med andres trivsel.

Der opstår gensidig respekt og samarbejde, hvis du er villig til at:
1. Kommunikere åbent
2. Indgå kompromisser
3. Hvis du kan værdsætte dine egne og andres behov lige meget
4. Hvis du tør se på det, du antager om andre

Dalai Lama: ”Samarbejde er en naturlig reaktion for mennesker, idet vi er sociale væsener”. Vi er udstyret med et biofeedbacksystem, som indbefatter frigivelse af endorfiner og lykkefølelser, når vi giver til hinanden.

Hvad skal der til?
Aftaler skabt i fællesskab
Fælles værdigrundlag
At den enkelte ønsker at bidrage til samarbejdet