Stresshåndtering i forandringsprocessen

Det gælder om at komme på forkant af oplevet utryghed hos medarbejdere i forandringsprocesser

Stresshåndtering i forandringsprocessen

Vigtigt at støtte medarbejdere i forandringsprocesser
Det er en vigtig faktor, i både forebyggelse og håndtering af stress, at ledere kender graden af medarbejdernes oplevelse af tab af det gamle. Højt informationsniveau og meningsskabelse er med til at hindre, at medarbejdere modarbejder forandringen.

For at føle os godt tilpas skal de 4 mellemmenneskelige forhold være på plads.
Vi er født, som sociale væsener. Det handler grundlæggende om at blive set og hørt, som det menneske man er, samtidig med at man føler sig holdt af (anerkendt) og en del af fællesskab.

Undersøgelser viser også, at medarbejdere, der indgår i kærlige og omsorgsfulde relationer, har nemmere ved at håndtere stress og komme igennem evt.vanskelige forandringer.

Udgangspunkt for stresshåndtering
1. Overordnet – skab tryghed for at komme modstand mod forandring i forkøbet
2. Find ud hvad medarbejderen oplever
3. Når du kender årsagen til oplevelsen, kan du rent faktisk hjælpe med at håndtere det
4. Undgå at bagatellisere – fokuser på at hjælpe medarbejderen til at se muligheder

Hvorfor kan den enkelte få modstand mod forandring?

1. Angst for at miste noget af værdi
2. Misforståelser og manglende tillid
3. Uenighed om forandringens vigtighed og om den gavner
4. Lav personlig tolerance overfor forandringer generelt

Forandringer bryder hverdagen op og giver højere grad af uforudsigelighed
Det er en naturlig reaktion at blive usikker, når der skal gives slip på det gamle og tro på, at det nye virker
Det er naturligt, at mange forandringer fremmer følelsen af ikke at have kontrol
Det er  forskelligt, hvordan forandringer påvirker oplevelsen af tab hos de enkelte medarbejdere
Synlige og nødvendige forandringer har større mulighed for at få succes

Som leder er det vigtigt at hjælpe og støtte medarbejdere og mindske oplevelse af tab
Det sker ved at skabe dialog om, hvor sandsynligt det er, at disse tab vil ske.
Ved at lytte og forstå, uanset om tabet er realistisk eller ej
Ved at  skitsere muligheder for medarbejdere og hjælpe til at komme igennem begrænsninger

Eksempler på usikkerhed og frygt der kan opstå ved forandringer:
1. Mister jeg mit job?
2. Har jeg de nødvendige kompetencer til at udføre jobbet fremover?
3. Beholder jeg mit tilhørsforhold til de kolleger, jeg har en stærk relation til?
4. Kan jeg have tillid til ledelsen i denne forandringsproces?
5. Kan jeg stadig arbejde selvstændig og have indflydelse på eget job?
Inspireret af Bo Folkmanns artikel – angst for at miste og frygt for forandring

  • Kirkegaard om sand hjælpekunst:
    ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.
    Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden”.