Stresshåndtering i forandringsprocessen

Høj grad af forudsigelighed, indsigt og inddragelse i forandringer støtter medarbejdere i, at tilpasse sig det nye.

Stresshåndtering i forandringsprocessen

Forandringskapacitet er den enkelte medarbejders evne til at tilpasse positive eller negative forandringer med vores forventninger.

Forandringskapacitet er vores evne til at modtage og bearbejde forandringer.
Det kræver kræfter, psykiske som fysiske, at foretage et skift – en forandring.  En omfattende forandring kan således være årsag til manglende psykiske energi, oplevelse af belastninger og dermed følelsen af stress.

Jo mere forudsigelighed og indsigt i forandringer jo bedre kan det enkelte medarbejder tilpasse sig det nye. I modsat fald kan stressreaktionen reducere udholdenhed og helbred.

Ingen har en ubegrænset mængde af energi til rådighed
Forandringer på arbejdspladsen lægger beslag på noget af vores forandringskapacitet. Højt informationsniveau, introduktion til implementering  og inddragelse fra ledelsen mindsker uforudsigelighed og skaber mening i arbejdet og medarbejdere kan stadig følge med.

Er der tale om større og mere om-sig-gribende forandringer, såsom ny organisationskultur eller fusion med en anden virksomhed, så udfordres medarbejderne både på det faglige og det personlige område og skal måske ændre grundlæggende holdninger og værdier. Det kan betyde, at den samlede forandringskapacitet overskrides. Når der modtages og bearbejdes flere forandringer samtidig, end du har energi og overblik til, så overskrides din forandringskapacitet. Du bliver stresset!

Hyppige årsager til stress:
Tidspres        
Der er for få medarbejdere der skal lave for meget

Ledelsesstil    Måden som lederen er leder på, måden han er som menneske og hans menneskesyn

Utryghed
        Kan vise sig som angsten for at miste sit arbejde. Kan vise sig i, at medarbejder ikke giver
udtryk for, hvad han mener

Ubalance
        Mellem arbejdsliv og familieliv

Tidspresset bliver accepteret som et grundvilkår for virksomheden. Ledelsesstilen, utryghed og ubalancen er op til den enkelte. (Inspiration Bo Folkmanns artikel.