Handlinger og strategier til håndtering af stress

For at håndtere stress, er der brug for forskellige strategier til forskellige medarbejdere, afhængig af den samlede situation og belastning

Handlinger og strategier i hverdagen til håndtering af stress

Hvordan kan virksomheden hele tiden tilpasse sig konkurrenceforhold, og samtidig gøre det på en måde, så ledere og medarbejdere kan følge med og ligeledes tilpasse sig det nye?

Det stiller krav til forandringskapaciteten hos alle, men alle har ikke samme kapacitet på samme tidspunkt.

Forandringskapaciteten er både påvirket af krav kontra ressourcer på arbejdspladsen, men også af det enkelte menneskes livsomstændigheder. Der er altså brug for forskellige strategier til forskellige medarbejdere afhængig af den samlede situation og belastning-

Det handler om tilpasning, justering og fælles ansvar og medvirken
1. Den enkelte må tilpasse sig og påvirke omgivelserne
2. Alle må medvirke til at styrke modstandskraften over for stress
3. Alle må tage ansvar for, at belastede situationer medfører for høj grad af stress

Hvilke handlinger og strategier kan bruges til at justere og tackle stress?
Overordnet set hjælp hinanden.Vi har forskellige forudsætninger til at cope med stress, men samarbejde
med hjælp og støtte undervejs, gør det nemmere at finde de positive forventninger frem. Hjælp og støtte giver generel tillid til, at det nok skal gå!

Handlinger og strategier som medarbejder
1. Opmærksomhed på oplevelsen af balance mellem krav og egne ressourcer og kompetencer
2. Sørg for at afstemme forventninger med din chef, så du ved hvornår opgaver er løst tilfredsstillende
3. Vær opmærksom på dine egne stresssymptomer
4. Tag dine symptomer seriøst og løs den belastning, der ligger bagved.

Handlinger og strategier som kollega
1. Tal med hinanden om, hvad I kan gøre
2. Vær opmærksom på kolleger, der ikke trives og tag kontakt til vedkommende
3. Planlæg og orienter hinanden, så der skabes så høj forudsigelighed som muligt
4. Afklar roller og ansvar. Hvis I er i tvivl, tal med nærmeste leder
5. Åben og ærlig dialog

Handlinger og strategier som leder
1. Opmærksomhed på medarbejdernes forskellighed
2. Støt den enkelte medarbejder i at tilpasse sig udfordringer
3. Kommuniker tydeligt hvad der forventes og hvornår, samt hvilke ressourcer der er til rådighed
4. Giv anerkendende feedback