Forebyggelse og håndtering af stress er en fortløbende og kompleks proces

Forebyggelse og håndtering af stress er en naturlig del af hverdagen, som alle skal tage sig tid til!

Forebyggelse og håndtering af stress er en fortløbende og kompleks proces

Hvad skal der til?
Forebyggelse og håndtering skal tage udgangspunkt i, at tale om belastning som en naturlig og fortløbende del af hverdagen. Vi lever med forandring hver dag og det betyder at samarbejde og opgaveløsning, deadlines og tid løbende må justeres, rettet til og til tider helt ændres.

Ændrede forhold i arbejdet skal hele virksomheden tage sig af
At inddrage forebyggelse og håndtering af stress i hverdagen er en måde at normalisere det på og til at erkende at stress er et eksistensvilkår. At tage sig tid til stress, er at tage sig tid til at kigge på belastningen, på samme måde, som en hvilken som helst anden kompleks opgave og regulere det, der ændrer sig.

Her er det naturligt at strukturere, opdele i mindre elementer, afsætte tid, korrigere alt efter om planlægningen holder, finder ud af hvad der er realistisk og have dialog omkring processen. Et frugtbart samarbejde, hvor alle kan give deres meninger og erfaringer til kende.

Gør vi nok – kan vi optimere?
De fleste virksomheder har en stresspolitik hvorpå man håndterer medarbejdere, der er blevet for stressede. Den overordnede stresspolitik er ofte afstemt med virksomhedens værdier. Det skaber de overordnede rammer.

Hvorfor er det ikke altid nok?
En del af problemet er – at hver enkelt medarbejder i virksomheden har et individuelt stressmønster forankret i dennes ressourcer, personlighed, erfaringer og evne til at kommunikere og samarbejde. Det, der stresser den ene medarbejder, stresser ikke den anden. Heraf kompleksiteten. En indsats kan hjælpe den ene medarbejder men ikke den anden.

5 vigtige brikker at arbejde med fortløbende i forebyggelse og håndtering af stress
Relation, retning, rammer, regler og roller. Herunder skabe bedst mulig balance mellem krav og ressourcer, som har stor indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere om krav og ressourcer her – underbilag

Ledelsen afstikker retningen, men relationer både mellem ledere og medarbejdere samt relationer mellem kolleger har stor betydning for samarbejdet omkring kerneydelsen og kommunikationen om regler, rammer og roller.Læs mere her om hvad der kan arbejdes med – underbilag

Overordnet er det vigtigt at arbejde med:
1. Et fælles sprog

2. En fælles forståelse af hvad stress er (fælles definition)

3. En fælles indsats hvor dialog om belastning i forhold til den enkelte er en del af opgaveløsningen

4. En omsætning af virksomhedens værdier, som den enkelte medarbejder kan genkende i det daglige arbejde og som angiver en klar retning og mening i forhold til kerneopgaven