Udbytte af stresskoncept Eksistens

Den samlede indsats løfter human og social kapital og giver øget  bevidsthed og arbejdsglæde, øget kreativitet, bedre trivsel og stærkere opgaveløsning.

Udbytte af stresskoncept Eksistens

Virksomhedens udbytte:
Den samlede indsats løfter human og social kapital og giver øget bevidsthed og arbejdsglæde, øget kreativitet, bedre trivsel og bedre opgaveløsning.

Udbytte af indsats:
1. Det styrker medarbejdernes viden og modstandskraft og frigør mere energi!
2. Lederne udbygger viden og værktøjer til at optimere indsats omkring stress
3. Der skabes et fundament at kommunikere ud fra og et bedre samarbejde
4. Der bliver kortere fra tanke til handling uden unødige tidsrøvere
5. Fokus på at lytte til sig selv og andre og tidlig indsats for at hjælpe og støtte hinanden
6. Nye strategier og måder at håndtere hverdagens udfordringer på i samarbejde
7. Medarbejderne får generelt en masse værktøjer, som at forebygge og håndtere stress
8. Fælles definition, sprog og forståelse af stress
9. Større trivsel og herigennem bedre opgaveløsning

For den enkelte medarbejder og virksomhed
Online forløbet EKSISTENS, med adgang til:
1. Viden formidlet med små videoer og lydfiler
2. Afdækning af dit individuelle stressmønster
3. Modeller, som giver dig mening og sammenhæng
4. Værktøjer til at erkende og ændre strategier
5. Hjælp til prioritering og til at tage nye beslutninger
6. Meditationer, der understøtter processen
7. En klar struktur, som fører dig trygt igennem forløbet