Viden om stress som følge af psykiske belastninger

Psykiske belastninger kan udløse stress både ved overbelastning og efter krisefremkaldende begivenheder.

Viden om stress som følge af psykiske belastninger

For at virksomheden kan komme psykiske belastninger i forkøbet, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad der er med til at skabe belastningen.

Psykiske belastninger kan opstå efter en periode med fysisk og psykisk overbelastning og kan også udløses efter begivenheder, der har været chokerende eller krisefremkaldende

Hvad kan give en psykisk overbelastning?
1. For mange og for store opgaver
2. At man stiller for store krav til sig selv
3. At andre stiller for store krav til en
4. Modsatrettede og uforenelige ønsker til tilværelsen
5. Konflikter med mennesker, der står en nær
6. At man har glemt at koble fra, at nyde og at have det sjovt
7. Konflikter med arbejdskolleger
8. Dårlig økonomi

Psykisk overbelastning kan påvirke generel livsindstilling og igangsætte en overlevelsesreaktion
1. Pessimisme i stedet for optimisme
2. Angreb på punkter, der har stor betydning for en selv
3. Angreb på værdier eller normer
4. Angreb med mangel på respekt
5. Forsvarspræget adfærd.  Det hele kræver energi og kroppen tilføres stress hormoner

Eksempler på krisefremkaldende begivenheder kan medføre stress
1. Forandringer i tilværelsen, nyt job, fødsel af barn, flytning
2. En voldsom begivenhed – vold, ulykke, sygdom
3. Et nyligt tab – skilsmisse, dødsfald eller invaliderende sygdom

Stressreaktionen påvirker tankerne
1. Mindre energi gør det sværere at undgå de negative tanker og tankespind
2. Nemmere at fejlfortolke andre menneskers hensigter fordi overblikket mangler
3. Det bliver sværere at se muligheder og nye vinkler
4. Tankerne kører i ring og deraf følger ubeslutsomhed
5. Mange forestillinger om katastrofale konsekvenser

Stressreaktionen påvirker selvtilliden
1. Den stressramte kan blive selvfordømmende eller det modsatte selvovervurderende
2. Selvopfattelsen er tit unuanceret
3. Den stressramte forsøger at holde sig til meget firkantede normer
4. Selvtilliden kan let blive lav – små fejl kan synes store
5. Manglende energi gør også at den stressramte mister tillid til sig selv

Stressreaktionen kan påvirke forholdet til andre
1. Den stressede kan let komme til at såre andre
2. Det ”filter” der normalt gør, at man kan skelne mellem fordømmelse og forskelligheder, er væk
3. Den stressramte har ”burde og skulle” påbud, i forhold til andre
4. Den stressramte kan få eksplosiv adfærd
5.  Den stressramte er urolig og andre påvirkes eller smittes af uroen og evt. negativitet