Den narrative samtale og eksternalisering

Den narrative samtale er et effektivt redskab til afdækning af problemer omkring stress

Den narrative samtale og eksternalisering

Eksternalisering – samtale med narrativ tilgang og metode
Eksternalisering er en metode, hvor vi adskiller person og problem.
Personen er ikke problemet, problemet er problemet.
Forebyggende kan denne metode bruges til at spørge ind til at afdække den problemmættede fortælling

Den narrative tilgang
Vi konstruerer vores virkelighed ud fra de fortællinger, vi har om os selv og andre. Vi har problemmættede fortællinger og vi har positive fortællinger. Der er altid flere fortællinger om samme situation.
Hvad så du? Hvad så du ikke? Hvad fortalte du? Hvad fortalte du ikke? Giv problemet et navn, så der kan arbejdes ud fra et fælles tredje.

Formål
1. At personen ikke problematiseres
2. At ”problemet” mister grebet om personen
3. At skabe handlemuligheder
4. At synliggøre ressourcer
5. At problemet bliver mindre sårbart at snakke om

Kommunikation i samtalen
Hvornår startede tristheden?
Hvad gør tristheden i dit liv?
Tristheden bliver en 3. ting, som ikke er din personlighed
Metoden frisætter for skyld.