Stresshåndtering og bagvedliggende belastninger

Åbenhed i omgivelserne er vigtig for forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering og bagvedliggende belastninger

Stresshåndtering og bagvedliggende belastninger

Hvad er håndtering også kaldet coping?
1. Adfærdsmæssige reaktioner, der forebygger, mildner eller afbøder en stresstilstand
2. Mentale reaktioner, der forebygger, mildner eller afbøder en stresstilstand

Arbejdet med at håndtere stress, består i at finde strategier til at justere, balancere og løse belastninger, som er tilstede lige nu.

Overordnet handler det om at identificere sammenhænge og belastnings-triggere
Tidlig indsats og at identificere, hvad der skaber pres eller oplevelse af belastning er vigtig, for at komme stressreaktionen i forkøbet eller mildne den. Dette gælder både i forhold til adfærdsmæssige og mentale reaktioner.

Det mentale påvirker også det følelsesmæssige og har betydning i det sociale samspil. Jo bedre ledere og medarbejdere kan bruge deres følelsesmæssige kompetence, jo bedre kan belastninger forebygges i tide.

Følelsesmæssig kompetence indeholder:
1. Evnen til at identificere følelser
2. Evnen til at fortolke og forstå følelser
3. Evnen til at udtrykke følelser
4. Evnen til at sætte ord på følelser og udtrykke dem overfor andre

Åbenhed i omgivelserne er vigtigt for forebyggelse af stress
Det at kunne udtrykke sine behov, forventninger og at en situation opleves belastende, giver ledere og kolleger mulighed for at støtte og justere eller ændre i god tid, inden belastningen bliver til alvorlig stress.

Arbejds- og livsbetingelser af betydning for trivsel og helbred:

Stressorer Modificerende faktorer Konsekvens
Krav
Tab
Ændringer
Trusler
Oplevet kontrol
Sociale relationer
Følelsesmæssig kompetence
Meningsfuldhed
Velbefindende og høj livskvalitet

Stress, mistrivsel, udbrændthed

(Stress og arbejde af Bo Netterstrøm)

Går den enkelte medarbejder alene med oplevelsen af pres, uden italesættelse, kan det føre til:
1. Følelsesmæssig udmattelse som kan føre til en belastningsreaktion
2.Tab af følelsesmæssige ressourcer
3. Manglende engagement og energi i personlige relationer
4. Vedvarende træthed
5. Nedsat præstationsevne
6. Negativt selvbillede
7. Følelse af ikke at slå til i forhold til egne krav/forventninger
8. Hjælpeløshed / håbløshed som igen kan føre til afmagts følelse og handlingslammelse
Inspireret af ”Trivsel og håndtering af ” – Zachariae-Jensen-Johansen