Eksistens – uddybende spørgeramme relationer

Få en afdækning af både primære og sekundære udfordringer, hvor stressproblematikken endnu ikke er løst og hvor der også fokuseres på relationelle udfordringer.

Eksistens – uddybende spørgeramme relationer

Power of Existence tilbyder dialog og spørgeramme til afdækning af udfordringer hos medarbejdere.
Denne spørgeramme er til samtale 2 og anvendes til at afdække både primære og sekundære udfordringer, hvor stressproblematikken endnu ikke er løst og hvor der også fokuseres på relationelle udfordringer.

Samtalen kan være face to face eller på business skype og medarbejderen vil få tilsendt den udfyldte spørgeramme. Der sættes 1 time af til samtalen.

I denne spørgeramme er der både fokus på udfordringer og de relationer, de indgår i. I samtalen lokaliseres udfordringer og navngives. Herudover gives der feedback på de udfordringer der har med specifikke relationer at gøre, ligesom der formidles generel viden om det sociale samspil.

Gennem samtalen gives viden og forståelse for egen rolle i situationen og en mulighed for at beslutte, hvad der kan gøres, hvad der kan accepteres og hvilke ændringer, der måske skal igangsættes i samarbejde med arbejdspladsen.

Der vil være opfølgning over 2 gange af 30 min. eller efter behov.

Hvorfor en spørgeramme og en ekstern konsulent?
1. Spørgerammen muliggør et her og nu billede af primære og sekundære udfordringer
2. Spørgerammen afdækker belastningen, der ligger bag stresssymptomer
3. Som ekstern konsulent kan jeg se tingene ude fra og påpege yderligere aspekter
4. Som ekstern konsulent er jeg specialist i afdækning af problemstillinger generelt
5. Spørgerammen går dybere i evt. handlingslammelse og hvorfor udfordringen ikke har kunnet løses
6. Spørgerammen og dialogen er undersøgende i forhold til det relationelle og samarbejdsevnen
7. Svarene fra spørgerammen kan hjælpe medarbejder til at acceptere, ændre eller få ny holdning til problem
8. Svarene fra spørgeramme skal støtte medarbejder til at sige højt hvad der er brug for, hvad han selv kan løse på den korte bane og hvordan problematikker kan løses på den lange bane i samarbejde med virksomhedens ledelse.

Overskrifter og delelementer i uddybende spørgeramme
Primær udfordring lige nu
Bekymringer
Belastninger og hvordan de påvirker
Beslutningsdygtighed eller accept
Stress og sårbarhed
Integritet
Mening og sammenhæng
Tanker
Emotioner
Nytænkning og nye perspektiver
Samarbejde – nærmeste udviklingszone

Kontakt Power of Existence og lav en aftale  på ph@powerofexistence.dkeller telefon 3054 0420