Nogle tal og fakta om stress

Tal og fakta om stress tegner et alvorligt billede

Nogle tal og fakta om stress

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. (stressforeningen.dk)

 • Et kort overblik over stresstilstanden i Danmark viser kun toppen af isbjerget
  Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer
 • 000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • I 2010 angav ca. 12 % af danskerne over 15 år, at de var meget nervøse eller stressede
  Det svarer til ca. 500.000 personer
 • 000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
 • 000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
 • Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Hvad koster det?
1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress

Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt

Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress

Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner

Fakta om psykisk arbejdsmiljø
50 – 60 procent af det samlede sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø

Blandt dem som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre, på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring.

Stressede medarbejdere er i gennemsnit 62 procent mere syge end andre medarbejdere