Trivsel har udgangspunkt i tilfredshed

Afstemning af forventninger har stor indflydelse på tilfredshed og følelsen af, at trives

Trivsel har udgangspunkt i tilfredshed

Tilfredshed handler om hvad du modtager i forhold til hvad du forventer.


Afstemning af forventninger er essentiel for at trives
Psykologisk set er trivsel forankret i den almene tilværelse og hvordan den enkelte forholder sig til livet og mulighederne. Det handler om:
1. Evnen til selvbestemmelse (autonomi)
2. Evnen til at indgå i positive relationer
3. At kunne se mening med livet
4. Graden af selvaccept
5. Evnen til at vokse personligt
6. Øvrige kompetencer

Trivsel kan ifølge Eggert Petersen måles ud fra hans trivselsteori:
TR= M/F
Det modtagne vil måles op mod forventningerne, og derfor er tilfredsheden altid afhængig af forventningerne.

M= hvad du rent faktisk modtager
F= Hvad du forventer
TR= Tilfredshedsreaktion

Der er sammenhængen mellem hvad vi forventer set i forhold til hvad vi modtager. Får vi mere end forventet er vi tilfredse, men får vi mindre end forventet er vi utilfredse. Tilfredshed kan således opstå af små forventninger eller forventninger kan stige, og der skal derfor mere til at skabe tilfredshed.

Modellen kan bruges til at måle forhold der kan opgøres i tal, men ikke til at måle trivsel i forhold til kolleger eller sociale aktiviteter.

Vigtigt at afstemme forventninger både på det indre og det ydre plan:
Er der sammenhæng mellem de forventninger og krav der stilles udefra og de ressourcer der tildeles i forhold til dine krav og forventninger til dig selv og dækning af dine behov.

Hjælp til at mindske effekt af stresspåvirkninger er:
Forudsigelighed – Kontrollerbarhed
Passende intensitet – Social støtte