Eksistens-blomsten fundament / indhold

Stresskonceptets fundament – ”Eksistens-blomsten”

Eksistens-blomsten fundament / indhold

Stresskonceptet ”Eksistens” tager udgangspunkt i modellen Eksistens-blomsten. Her får du en kort uddybning af de enkeltes punkter i modellen.

Human kapital

Værdien af den viden, de færdigheder, den erfaring og motivation som den enkelte medarbejder  er i besiddelse af.

Social kapital
Social kapital er værdien af stærke samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. Den dannes gennem samspillet mellem medarbejdere og ledere og den udfordres konstant af forandringer. Den sociale kapital påvirker virksomhedens produktivitet. Social kapital kan kun udvikles i samarbejdet og handler ikke om de enkelte personers egenskaber, men om egenskaberne i de relationer og grupper, som personerne deltager i.

Kontakt og den indre drivkraft
Den enkelte medarbejder har en indre drivkraft til at lære, og den påvirkes af det psykiske arbejdsmiljø og af evnen til at skabe kontakt og kommunikere.

Dette danner grundlag for:
1. Samarbejde og relationer
2. Kulturen i virksomheden
3. Kommunikation og overbevisninger
4. Det fælles ansvar

Eksistens-blomstens 8 områder udgør en mulighed tilsammen for at påvirke
1. Det biologiske
2. Det psykologiske
3. Det adfærdsmæssige
4. Det sociale og relationelle aspekt