Den indre drivkraft og stærke relationer

Relationer og samarbejde er et vigtig våben mod stress

Den indre drivkraft og stærke relationer

Relationer er et vigtigt våben mod stress!
Vi er født med potentiale til at skabe relationer. Dette potentiale udvikler sig i samarbejdet. Vi har en indre drivkraft, der hjælper os til at kunne omstille sig, være fleksible og søge kontakt. Gode relationer skaber gode og effektive fællesskaber og fundament for effektiv opgaveløsning.

Den indre drivkraft
Den grundlæggende antagelse er, at vi som mennesker af natur er interesserede i at lære og udvikle os selv og vores viden. Kort fortalt så finder den indre drivkraft sit udgangspunkt i interesse, kreativitet, involvering, frit valg (autonomi) og ikke mindst engagement.

Vi motiveres af både det ydre og det indre
Ydre motivation er kendetegnet ved belønning / straf, stimulering af ego, ros / kritik og fokus på præstation
Indre motivation eller drivkraft handler om værdier, at kunne tage valg, sætte grænser og passe på sig selv.

Det kan betale sig at arbejde med relationer
Relationer (det sociale samspil) er limen, der får det hele til at hænge sammen. Det at samarbejde og støtte hinanden giver bedre resultat end summen af de enkeltes indsats og giver en sammenhængskraft, som er med til at skabe trivsel.

Hvad fremmer vækst og samarbejde?
1. At føle sig forbundet – føle og kunne se sig selv som en del af helheden, fællesskabet
2. At blive anerkendt for sin indsats
3. At føle en vis kontrol over det, man laver
4. At ting og situationer kan bevæge sig
5. At der er klare regler, rammer og roller
6. At der er klar og åben kommunikation
7. At der er gensidig tillid og at man tør at sige tingene højt

Hvad hæmmer vækst og samarbejde?

  • Arbejdsmæssig usikkerhed – graden af psykologisk usikkerhed med hensyn til, hvordan og hvorledes det daglige arbejde udføres
  • Arbejdsmæssige konflikter – konflikter mellem 2 eller flere modstridende krav til arbejdsudøvelsen – eksempel modstridende krav fra overordnede og kolleger.
  • Arbejdsmæssig overbelastning – hvilket drejer sig om følelsen af, i perioder at have for meget at lave

Men teoretisk set vil alle udvikle en belastningsreaktion, hvis belastningen er hård nok og nogle af de første tegn er, at man ikke længere har energi til at være social og trækker sig fra fællesskabet.