Kunsten at samarbejde

”Kunsten at samarbejde” et konsulentforløb med et samarbejdsmateriale, der forebygger og mindsker stress, udbygger samarbejde og relationer og skaber bedre trivsel

Kunsten at samarbejde

Kunsten at samarbejde er et undervisningsforløb og samtidig en praktisk guide til samarbejde og evaluering, og som indgår i konsulentforløb fra virksomheden ”Power of Existence”. Udfra spørgeramme og spørgekort guides igennem et forløb til bedre samarbejde. I forløbet vil din virksomhed lære mere om gruppepsykologi, kommunikation, motivation, relation og ikke mindst skabe et fælles fundament for samarbejde og samtidig træne det lærte.

Følgende kompetencer erhverves og trænes
1. Samarbejdskompetencer
2. Sociale kompetencer
3. Faglige kompetencer
4. Personlige kompetencer
5. Kommunikative kompetencer
6. Relationskompetencer

Udbytte af forløbet
1. Dialog
2. Mening
3. Forbygge og mindske stress
4. Samarbejdsfundament
5. Stærkere relationer og bedre arbejdsmiljø
6. Bedre trivsel og opgaveløsning

Hovedindhold i forløbet:
1. Vigtigheden af gruppedynamik for at opnå et godt resultat
Virksomhedens værdier og mål
Afstemning værdinormer
Gruppeledelse /individuel ledelse
Fundament for samvær / trivsel
Fundament for samarbejde

 1. Beslutningsgrundlag for samarbejde i praksis
  Spørgeramme som grundlag for samarbejdskontrakt
  Samarbejdskontrakten
  Spørgekort, som leder igennem processen
 2. Forventningsafklaring i praksis
  Skrevne og uskrevne normer
  Tværfagligt samarbejde
  Forventninger – ydre/indre
 3. Vigtigheden af behov, kontakt og relationer i samarbejde
  Viden om kontakt
  Grundlæggende behov
  At skabe og indgå i relationer
 4. Kommunikation
  Viden og træning i konstruktiv feedback
  Afkodning af udsagn
  Argumentation
  Refleksion
 5. Roller og adfærd
  Bevidstgørelse og erkendelse
  Refleksion over egen indsats og selvopfattelse
  Egen betydning for samarbejdet
  Grænser for hvad der kan accepteres i samarbejdet
  Bruge forskellighed konstruktivt
 6. Evaluering
  Individuel og gruppe evaluering
  Evaluering af proces og indhold
  Vurdering af gruppedynamik
  Øget bevidsthed om personlige kompetencer i samarbejdet

Kontakt mig gerne for at få mere viden og jeg kommer gerne ud til din virksomhed helt uforpligtende

ph@powerofexistence.dkeller telefon 3054 0420