Anerkendelse

Ærlig anerkendelse kan betragtes som en trappe man går op ad, hvor der samtidig med anerkendelsen udvikles en bæredygtig relation

Anerkendelse

Bruger du den anerkendende tilgang i din virksomhed, får du gode resultater i samarbejdet og i sidste ende en bedre opgaveløsning. Anerkendelse gælder både samarbejdet og kommunikationen med de enkelte medarbejdere og måden, der gives feedback på, men også anerkendelse af forskelligheder og forskellige præmisser hos den enkelte.

Alle mennesker har brug for at blive mødt med anerkendelse for at føle sig godt tilpas og være i stand til at lære, handle og udtrykke sin mening.

Føler mennesker sig anerkendt, som det menneske de er, kan de godt tåle at deres synspunkter bliver underkendt. Føler man sig i stedet personligt underkendt, så lukker man af eller bruger energi på at forsvare et bestemt synspunkt

Den anerkendende tilgang er i positiv udvikling i danske virksomheder
Anerkendelse som virksomhedskultur og som feedback påvirker:
1. Bundlinjen
2. Medarbejderes selvværd og ydeevne
3. Arbejdsmiljø og trivsel

Tidligere har den danske virksomhedskultur været gennemsyret af en form for ”fejlfinder-princip”. Den er nu ved at blive erstattet af en kultur, hvor der er fokus på det, der fungerer, og det, der skaber glæde og overskud hos mennesker. En kultur hvor fokus flyttes fra menneskers begrænsninger til anerkendelse af deres ressourcer.

Anerkendelse er ikke bare ord
Ærlig anerkendelse kan betragtes som en trappe man går op ad, hvor der samtidig med anerkendelsen udvikles en bæredygtig relation. Inspiration fra Jensen, K. S. (2006)