Stresshåndtering generelt

Mennesker håndterer stress og foretager coping hele dagen
Meget af det, vi gør, er ubevidst og baseret på tidligere erfaringer

Stresshåndtering generelt

Håndtering af stresstilstanden kaldes coping eller mestring.
Coping er de mentale og/eller de adfærdsmæssige reaktioner, der har til formål at forebygge, mildne eller afbøde en stresstilstand

Copingbegrebet er værdineutralt – og man kan cope positivt eller negativt med succes eller fiasko.

Positiv coping Negativ coping
Holde pauser
Justere belastning
Øge kompetencer
Ændre arbejdsgang
Justere forventninger
Fortsætte med status quo, selvom det ikke virker
Trække sig
Reagere kun med følelser
Ligegyldighed
Melde sig syg uden at være syg

Mennesker håndterer stress og foretager coping hele dagen. Meget af det, vi gør, er ubevidst og baseret på tidligere erfaringer. Hvad der er bedst at gøre i den specifikke situation – kommer ofte an på ”plejer”. Det at automatisere efter flere gentagelser (coping) sparer energi, men er ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Handlemønsteret hos den enkelte afhænger af, hvordan situationen opfattes:
Hvis medarbejderen mener, han kan løse opgaven
Aktiv handling – problemfokuseret og løser opgaven uden modstand

Hvis medarbejderen i forvejen føler, har for meget at lave
Reaktion med frustration, vrede, afmagt – altså en emotionel reaktion – som kan føre til overspringshandlinger, til manglende ansvarstagen og i sidste ende yderligere stressbelastning.

Adfærdsreaktion på stressorer vil både være afhængig af:
1. Stressorens faktiske karakter – indhold, deadlines, omfang
2. Graden af belastet tilstand hos medarbejderen
3. Hvordan stressor/stressorerne opfattes