Krav og ressourcer på arbejdspladsen

Balance mellem krav og ressourcer bruges til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og hvad virksomheden skal være opmærksom på.

Krav og ressourcer på arbejdspladsen

Balance mellem krav og ressourcer bruges til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og hvad virksomheden skal være opmærksom på.

En god balance mellem krav og ressourcer er afhængig af mange forhold, der skal spille sammen. Det gælder både den enkelte, den samlede arbejdsplads og det omgivende samfund.

Der skal arbejdes både med kravs siden og ressource siden for at skabe balance
Det er sjældent en enkelt ting, der skaber ubalance og derfor er der også tilsvarende sjældent en løsning!

Krav Ressourcer
Arbejdsmængden

Følelsesmæssige krav

Vidensmæssige krav

Uklare og modsatrettede krav

Krav til fleksibilitet / beslutsomhed

Krav til kommunikation

Krat til fysik / styrke

Indflydelse

Mening i arbejdet

Social støtte

Forudsigelighed

Belønning / anerkendelse

Tillid på arbejdspladsen

Retfærdighed på arbejdspladsen