Forventningsafstemning og stress

Det er vigtigt at få forventninger afstemt i samarbejdet, da disse opleves og fortolkes forskelligt

Forventningsafstemning og stress

At afstemme forventninger har stor indflydelse på oplevelsen af belastning
Det er vigtigt at få forventninger afstemt i samarbejdet, da disse opleves og fortolkes forskelligt.

Når hjernen bearbejder en påvirkning, trækker den på tidligere erfaringer med lignende påvirkninger. De tidligere erfaringer er afgørende for, om man får negative eller positive forventninger til udfaldet af den udfordring, man står over for.

Andet der spiller ind på den enkeltes forventninger er, om der er støtte og hjælp at hente i omgivelserne. Her er et eksempel, hvor en negativ spiral får lov til at fortsætte:

Eksempel:      Jeg har svært ved at nå det hele
Strategi:         Jeg arbejder endnu mere og bliver nogle ekstra timer
Tanker:          Alle andre kan nå det, det er kun mig, der ikke kan

Symptomerne tager til

Tanker:          Det er mig, der er problemet
Følelser:         Jeg føler afmagt – men jeg må tage mig sammen
Krop:              Jeg har det rigtig skidt – jeg er træt og har ondt i hoved og mave

Symptomerne forstærker hinanden og arbejdsevnen nedsættes
Tanker:          Jeg præsterer dårligt – jeg kan ikke følge med
Følelse:          Jeg føler det er mig, den er helt gal med
Tanker:          Bare jeg ikke bliver fyret osv.

Rosenthal-effekten, den selvopfyldende profeti
Rosenthal effekten betegner en selvopfyldende profeti. En væsentlig del af vores tanker består af selvopfyldende profetier. En selvopfyldende profeti er en profeti, en mening, en holdning, der som ordet siger, er tilbøjelig til at opfylde sig selv.

Åbenhed og dialog omkring belastning og forventningsafstemning kan være med til at påvirke/stoppe selvopfyldende profetier og negative spiraler.