Stresskonceptet hedder Eksistens

Stresskonceptet ”Eksistens” hjælper både virksomhed og medarbejdere til at udfolde ressourcer og talenter og genfinde den eksistentielle drivkraft!

Stresskonceptet hedder Eksistens

Stresskonceptet til forebyggelse, håndtering og fælles indsats i virksomheden kombineret med online forløb for virksomhedens medarbejdere.

Power of Existence tilbyder virksomheder et unikt koncept omkring stress!
Konceptet tager udgangspunkt i en samlet indsats, hvor I får målrettet viden, hjælp til dialog og ansvar.
Konceptet hjælper både virksomhed og de enkelte medarbejdere med at udfolde de ressourcer og talenter, der allerede findes og med at genfinde den eksistentielle drivkraft.

Med dette koncept flyttes fokus
Det du fokuserer på vokser, så fokuser på det ”rigtige”. Fokus flyttes fra at fjerne stress til at tage tid til stress og den belastningsreaktion, den dækker over. Det målretter og giver mulighed for at løse det, der rent faktisk er udfordringen – ikke stressen men belastningen.

Forandring er ikke noget der kommer, men noget vi er i, hver dag!
Vi lever i en tid og en verden, hvor alting forandres og udvikles hurtigere end nogensinde før. Det udfordrer både virksomheder og deres medarbejdere til hele tiden at følge med og forandre i højt tempo. Det kræver viden, dialog og ansvarstagen i samarbejdet for at undgå mistrivsel og for høj stressbelastning.

Konceptet ”Eksistens” både model og metode
Power of Existence er en virksomhed, der har til formål at hjælpe virksomheder med at stressforebygge, stresshåndtere og skabe fælles indsats omkring stress. Konceptet hedder Eksistens.

Tag tid til stress – det betaler sig
At tage tid til stress betyder at lære af den, blive ven med den og herigennem justere, ændre, kommunikere og samarbejde om, hvordan forandringer og belastninger bedst muligt implementeres og iværksættes i et stærkt fællesskab. Dette giver resultater både i form af større jobtilfredshed og bedre trivsel. Samtidig øges modstandsdygtigheden til at forebygge, at belastningsbalancen skrider.

Konceptets indhold:
1. Spørgeramme til afdækning af virksomhedens nuværende udfordringer i forhold til stress
2. Spørgeramme til afdækning af den enkelte medarbejders stress (skype business 1 time)
3. Afholdelse af seminar(er) i starten, midt i forløbet og som afslutning for hele virksomheden
4. Online-forløb med 12 moduler ud fra Eksistens-modellen, knyttet til den enkelte medarbejders mail.
5. Spørgeramme til dybere afdækning / afklaring af udfordringer og relationer i virksomheden

Udover dette koncept kan tilkøbes
1. Konsulentbistand efter virksomhedens ønsker og behov
2. Stressberedskab for stressramte medarbejdere
3. Kurser for ledere omkring stress
4. Kurser i samarbejde og kommunikation for medarbejdere og ledere
5. Samtaletræning for ledere
6. Supervision for ledere
7. Konflikthåndtering

Se mere under menupunkt PRODUKTER