IGLO Modellen

Virksomheden styrkes som helhed med stresskonceptet ”Eksistens”

IGLO Modellen

Stresskonceptet ”Eksistens” sat ind i IGLO modellen
Det handler om at styrke virksomheden som helhedog stresskonceptet dækker alle delelementer.

Individ
Online forløb, seminarer, hurtig afdækning af individuelle stressmønstre, udfordringer i samarbejdsrelationer og håndtering af disse, generel stresshåndtering -og forebyggelse samt mere viden om sig selv og andre samt evne til at støtte hinanden og spotte stress tidligt.

Gruppe
Spørgerammer til dialog og konkretisering af indsats, fokus på samarbejdsrelationer og samspil omkring opgaven, generel stresshåndtering og forebyggelse, konflikthåndtering og kommunikation

Ledelse
Viden om stress, stresshåndtering i forhold til stresspolitik, herunder sygemeldinger, stress samtaler eller udfordringer omkring opgaveløsningen, fælles definition omkring stress, fælles sprog, fælles fundament, hurtig afdækning af medarbejdere, der viser mistrivsel og tidlig forebyggende indsats

Organisation 
Overordnede retningslinjer og stresspolitik omsættes til praksis. Fælles indsats og stærkere fysisk og psykisk arbejdsmiljø og herigennem bedre trivsel – bedre resultater.

IGLO – en fælles dialog om indsats

Medarbejdere:
Tal med dine kolleger og din leder om, hvad der stresser dig. Sig fra, hvis du oplever ubalance mellem arbejdspladsens forventninger og krav og dine egne ressourcer og forventninger. Lyt og spørg til dine kolleger.

Kolleger:
I kan tale sammen om, hvad der stresser jer og i kan holde øje med, om nogen mistrives og aftale hvem der skal tale med dem, I er bekymrede for. I kan tale med jeres leder om forventninger og opgaver.

Ledelse:
Du kan tale med medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer, behov og forventninger. Du kan gå i dialog og aftale mål og fordeling af opgaver med medarbejderne. Du kan fortælle klart og tydelig, hvad dine forventninger er. Du kan tale om stress og trivsel på arbejdspladsen med den enkelte og med hele gruppen.

Organisation:
I MED og samarbejdsudvalg kan I tale om og beslutte politikker for at undgå stress og fremme trivsel på arbejdspladsen. I APV’en og miljøarbejdet generelt kan I inddrage faktorer, der fremmer trivsel og forebygger stress. I kan informere åbent og klart om mål, politikker og forandringer.