Relationens betydning

Ansvaret skal løftes fra den enkelte medarbejder til fællesskabet. Trygge relationer gør det nemmere at sige højt, hvad der opleves som en belastning og dermed mulighed for at gøre noget ved den.

Relationens betydning

I en tryg relation har en stressramt medarbejder nemmere ved at sige, at det ikke går så godt. Problemet er ofte, at den stressramte, slet ikke siger noget, fordi de bruger alle deres kræfter på at holde sammen på sig selv. Netop i denne situation kan der profiteres af gode relationer og at kolleger, der kender hinanden godt, tør tage kontakt og give udtryk for deres bekymring, uden at blive misforstået.

En relation er kendetegnet ved et større kendskab til den anden person, en længerevarende kontakt, at relationen er betydningsfuld og at der er en form for følelsesmæssigt bånd.

Løft ansvaret i fællesskab
Stressramte kan have svært ved at erkende at de har brug for hjælp, så problemet kan blive håndteret.
Netop her kan kolleger, der har en tæt relation, hjælpe. I første omgang handler hjælpen om, at den stressramte får en erkendelse af, hvordan situationen er lige nu og hvilke symptomer, der viser om belastningen er for høj og har stået på i for lang tid. Samtidig giver dialogen mulighed for, at undersøge hvad der ligger til grund for belastningen og hvordan virksomheden kan justere, så det ikke sker igen.

Forbered stress samtale med leder – i dialog med et menneske, du har en god relation til
Når du er klar til at tage en snak med en leder, så gør dig klart, hvad du vil sige og hvad du vil have ud af det. Du skal lave en form for oversættelse fra egne tanker, følelser og behov til et sprog, der fortæller hvad arbejdspladsen kan hjælpe dig med.

Du har sikkert taget tilløb i nogen tid. Det vigtigste skridt er, at tale med nogen
Tanker:          Jeg har totalt mistet overblikket – jeg kan ikke nå mine opgaver overhovedet
Følelser:         Jeg er bange for at blive fyret og jeg burde også nå mere, men jeg har det af H til!
Behov:           Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte eller ende –det er nok mig, den er gal med!

Når din leder får dette præsenteret, så er ikke tydeligt for ham, hvad du har brug for hjælp til.
Gør det muligt, at få det, du har brug for ved at kommunikere så klart som muligt.

Sæt dig sammen med kollega eller god ven og forsøg at skabe et overblik
Tanker:
Hvilke opgaver har du lavet, hvilke er undervejs og hvor er du slet ikke kommet i gang

Følelser:  Det er vigtigt at formidle, at du ikke trives. Belastningen er for høj og har stået på for længe. Forklar hvorfor det har taget dig lang tid at sige det højt, og at du kan være bange for, hvordan andre vil se på dig. Forklar at du troede, at du kunne indhente det. Forklar hvis der er omstændigheder lige nu, der gør, at du er i en sårbar periode og derfor skal støttes i en tid, til at komme på fode igen.

Behov: Det behøver ikke være en større udredning. Herfra kan din leder hjælpe dig videre og enten flytte nogle opgaver, give længere deadlines eller hjælpe dig med prioriteringen. Først og fremmest er det vigtigt, at du bliver hørt og forstået, så holdes muligheder for løsninger åbne.