Stress er et eksistensvilkår.

Stress må forstås i relation til krav og ressourcer, livsomstændigheder samt ud fra betingelser og faktorer i omgivelserne.

Stress er et eksistensvilkår.

Tallene taler deres eget sprog!
Hver 7. erhvervsaktive dansker har ofte eller hele tiden følt sig stresset.
Psykisk dårligt arbejdsmiljø giver hvert år 670.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær og 350.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær

  1. Jeg er inspireret af Psykiatrifonden definition:
    Stress må forstås i relation til 1. livsomstændigheder 2. krav og ressourcer.
    Stress er en respons på belastende omstændigheder, som over tid resulterer i vanskeligheder med at fungere.
  2. Jeg er inspireret af den psykologiske litteratur (kilde Bo Netterstrøm, speciallæge)
    Stress defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende. Der er altså tale om et samspil mellem omgivelser og individ samt en belastning, der har sådan en størrelse, at den har konsekvenser for individets velbefindende.

Årsager til stressrektioner – Livsomstændigheder
Vi har både vores faglighed og personlighed med på arbejdeog som mennesker kommer vi alle igennem livskriser, der kan gøre en sårbar i en periode. Det kan være skilsmisse, sygdom, at man mister noget eller nogen. Det kan betyde, at vi kan klare mindre på arbejdet i en periode. Er der plads til det på en travl arbejdsplads?  Det bør der være – for det er en del af det at være menneske.

Krav og ressourcer – individniveau
Når en person oplever, at betingelser og krav i omgivelserne overstiger personens egen vurdering af evner, kompetencer og muligheder, kan det udløse en stressreaktion. Forskellige medarbejdere kan altså vurdere belastningen af samme opgave, forskelligt.

Krav som kan opleves stressende
Højt tempo, uklare rammer, konflikter, samarbejdsproblemer
Ressourcersom forebygger og mindsker stress
Anerkendelse, indflydelse, klare rammer og roller, social støtte, faglige og personlige kompetencer

Stressreaktionen ses som en ubalance mellem krav og ressourcer – afhængig af:
1. Belastningens styrke og varighed
2. Hvorledes belastningen opleves og vurderes af den stressramte
3. Personlige og miljøbestemte ressourcer hos den stressramte
4. Hvordan den stressramte håndterer belastningen (coping)
5. Hvilken grad af fysiske reaktioner og symptomer, belastningen medfører
6. Sygdomsfølsomhed hos den stressede.

Årsager til stress ud fra betingelser og faktorer i omgivelserne
Samspil mellem person og omgivelser kan øge eller mindske risikoen for stress. Der er tale om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og de betingelser, som påvirker den enkelte og som kan opleves som truende eller opbakkende i forhold til personens ressourcer.

Et eksempel der opleves opbakkende:
Tid og ressourcer matcher opgavens kompleksitet og omfang.

Et eksempel som kan opleves truende
Manglende klarhed omkring opgaveløsning herunder hvor meget og hvornår opgaven er løst tilfredsstillende.

Stress – forårsaget af arbejdsliv eller privatliv – de påvirker hinanden gensidigt!
Stress på jobbet kan føre til problemer på hjemmefronten – ændret adfærd overfor ægtefælle og børn of kortere lunte, utålmodighed, manglende nærvær og overskud

Stress forårsaget af problem i privatlivet kan have negative arbejdsrelaterede konsekvenser, som nedsat arbejdsevne, reduceret koncentration og mindre overskud ti til kolleger og samarbejde.