Inspiration til at forebygge stress i virksomheden

Skab fælles forståelse for samarbejdet omkring kerneopgaven og konkrete løsninger til at forebygge stress

Inspiration til at forebygge stress i virksomheden

For at skabe mere mening i samarbejdet omkring kerneopgaven kan virksomheden arbejde med disse delemner selv eller bestille mig, som konsulent til at facilitere processen.  Målet er at finde konkrete løsninger på udfordringer i det stressforebyggende arbejde og en fælles forståelse af samarbejdet omkring kerneopgaven.

Der er tale om delemner, der skaber indsigt, dialog og inspiration. Fælles dialog og udveksling af erfaringer medvirker til at opbygge en støttende kultur og relationsdannelse. Fælles fodslag fremmer lyst og evne til at samarbejde til gavn for både medarbejdere, ledere og hele virksomheden. Undervejs arbejdes også med den enkelte medarbejders egen indsats i stressforebyggelsen.

Kontakt mig gerne uforpligtende og få uddybet de enkelte delelementer eller andre spørgsmål!
Du kan ligeledes vælge en dialog, hvor vi bruger ”Eksistens” spørgerammen til virksomheder og sammen afdækker, hvad din virksomhed har brug for og kan profitere af.

ph@powerofexistence.dk eller telefon 3054 0420

Mening i arbejdetDialog om kerneopgaven
Afstemning af kvaliteten
Begge holdes op mod forventninger (indre/ydre)
Prioritering af opgaverPrioritering af kan og skal opgaver
Hvad kan parkeres, bevares og udvikles
Sammenholdes med bør/gør samt rammer om opgaver
Strategier mod stressAftal hvordan de 6 værktøjer kan bruges
Ledelse, Individuel og gruppe udvælgelse
individuelt/i fællesskab arbejdsmiljøgruppe
Hav øje for stressViden og reaktioner på stress
Aftal hvad I kan gøre ved det?
Personligt stressmønste
Nærmeste udviklingszone individuelt / fælles
PausekulturGiv jeres pause kultur et eftersyn
Et pusterum i hverdagen
Mikropauser
UR øvelser
EnergibarometerHvad giver energi og hvad dræner?
Få handlet på frustrationerne
Hold øje med dig selv
Afdæk hvad frustration dækker