FRA STRESS TIL TRIVSEL

Lydbaseret online stresshåndtering for virksomheder

Eksistens online stressforløb

Online kursus i 12 moduler
Et unikt værktøj til forebyggelse og håndtering af stress
En naturlig del af virksomhedens sundheds- og omsorgspolitik
Et værktøj med en konkret handleplan

Online forløbet Eksistens – en fleksibel og effektiv måde at minimere belastning og stress

Online forløbet Eksistens er knyttet til din mail og kan både lyttes til på vej til og fra arbejde og i ro og mag derhjemme, når det passer dig.

Online forløbet er udviklet til forebyggelse og håndtering af stress og til at får viden både om stress og om dig selv, samt at du kan koble disse. Online forløbet er meget mere end forebyggelse og håndtering af stress. Det giver dig også mulighed for at arbejde med dit personlige lederskab, samt mental sundhed.

Online kursets opbygning
En klar og overskuelig struktur, der guider og udbygger viden, samt giver den enkelte medarbejder overblik og mulighed for større erkendelse omkring sig selv og evne til at håndtere stress. Der foreslås redskaber til at lave forandringer, til at bede om hjælp eller til at undersøge egen overbevisning og indstilling.

Udbytte
1. Bevidsthed om stresssignaler/symptomer hos sig selv og andre
2. Større selverkendelse og overblik
3. Mere dialog og åbenhed – bedre samarbejde
4. Viden og afdækning af det individuelle stressmønster
5. Kolleger lærer at spotte stress og dermed støtte hinanden
6. Viden om hvad der forebygger stress
7. Værktøjer der understøtter den enkeltes proces
8. Værktøjer til håndtering af stress
9. Fælles sprog og forståelse, som påvirker samarbejdet positivt
1o. Identificering af dit personlige stressmønster
11. Prioritering og fokus på hvordan du bruger din tid

Det er lige til!
Alle moduler er bygget op med viden, worksheets, videoer og primært lydfiler

Online kurset købes pr. medarbejder og kobles op på den enkeltes jobmail

På den måde sikres, at medarbejder kan bruge kurset i alt den tid, han/hun er ansat
Kurset er selvinstruerende og medarbejderen vælger selv hvor hurtigt han/hun, vil gå frem
Kursets indhold lægger op til dialog med andre og at være åben

Adgang til online kurset købes som en licens efter antal – prisen falder efter disse intervaller
adgang for   0 –   20 medarbejdere
adgang for 20 –   50 medarbejdere
adgang for 50 – 100 medarbejdere
adgang for mere end 100 medarbejdere