Mål med Eksistens stresskonceptet

Stresskonceptet ”Eksistens” kan gøre det muligt at skabe en autentisk kultur, hvor mennesker trives og udfolder deres fulde potentiale.

Mål med Eksistens stresskonceptet

Udgangspunkt i samarbejdet er et fælles fælles fundament og forståelse af, at problemer med stress er noget, der indgår i hverdagen. Åbenhed og dialog om aktuelle belastninger åbner et nyt rum, hvor stress problemerne kan løses.

Overordnede mål:
1. Aktivere den humane og sociale kapital
2. Give viden om stress
3. Øget bevidsthed om egne og andres stressreaktioner
4. Styrke fælles samarbejdsfundament omkring stress
5. Forebygge stress
6. Medvirke til fælles indsats og ansvarstagen omkring stress
7. Styrke kommunikationen i samarbejdet
8. Øge fokus på at stresspolitik omsættes fra tanker til handling

Vi gir hvad vi er!
1. Vi kan støtte og nære hinanden i fællesskabet og mindske belastninger
2. Vi kan tage ansvar i fællesskabet
3. En gruppe er aldrig stærkere end det svageste led
4. Vi skal turde spørge
5. Vi skal turde være ufejlbarlige
6. Vi skal sige, hvad vi gør og gøre hvad vi siger

Den samlede indsats gør det muligt at skabe en autentisk kultur, hvor mennesker trives og udfolder deres fulde potentiale.