Enighed om definition på stress forbedrer samarbejdet

Stress har ikke en officiel definition, som alle er enige om og det kan påvirke samarbejdet

Enighed om definition på stress

Stress er et ord med mange betydninger. Der findes ikke en officiel definition af stress, som alle er enige om. Det åbner for forskellige udgaver af fortolkninger. Stress er heller ikke en selvstændig anerkendt diagnose, så der mangler en klar og entydig definition af stress – både som fænomen og som fysisk og psykisk tilstand.

Hvilken betydning har det for samarbejdet i virksomheden?
Manglende enighed om definition på stress gør det vanskeligt at samarbejde om forebyggelse og håndtering af stressen.

Første skridt for virksomheden i samarbejdet om stress
Afdæk hvordan medarbejdergruppen forstår stress og find ud af, om det harmonerer med virksomhedens syn på stress. Stress problematikker og belastningen, der ligger bagved er et fælles anliggende. Det handler både om medarbejdere, ledere og omgivelser og i særdeleshed relationen mellem medarbejdere og omgivelserne.

Andet skridtfor virksomheden– bliv enig om en fælles definition
Hvis der ikke er overensstemmelse i måden at se og forstå stress på, så start en proces omkring hvilken definition virksomhedens og medarbejderne vil samarbejde ud fra.

I mit arbejde er jeg inspireret af 2 definitioner, som lapper over hinanden:
1. Psykiatrifonden – stress må forstås i relation til livsomstændigheder og krav og ressourcer og stress er en respons på belastende omstændigheder, som over tid resulterer i vanskeligheder med at fungere.
2. Speciallæge Bo Netterstrøm som definerer stress som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende.

Tredje skridt for virksomheden – invester i det gode samarbejde
Det er i relationen samarbejdet skabes og udvikles. Når der sættes tid af til at arbejde med et fælles samarbejdsfundament skabes der fælles forståelse og klarhed og herigennem nemmere adgang til at omsætte tanker til handling. Samtidig kan virksomheden implementere de fælles værdier i støtte målestok.

På denne måde åbnes der for bredere muligheder for at løse belastninger før de bliver til stress og sygdom.