Fra stress til trivsel.

Vær ærlig i din vurdering af stress i dit liv lige nu. Brug denne målestok til overblik!

Stress hjælper os til at præstere på den korte bane. Det er den langvarige belastning og stress, der påvirker krop og psyke og er medvirkende til, at du mister overblik og i sidste ende energi og drivkraft.
Hvorfor føler vi ofte, at stressen har sneget sig ind på os?
Vi vil så gerne slå til, og vi sammenligner os med andre og det kan være medvirkende til at vi ikke altid stopper op mens ”legen” er god. Samtidig har mange af en tilbøjelighed til at tænke, at det kun er lige nu og at det ændrer sig inden længe. Problemet er, at forandringer ikke længere er sjældne men snarere end del af hverdagen og det kræver tilpasning, samarbejde og kommunikation.

Brug målestok til at vurdere om du har brug for at kommunikere, regulere, ændre eller bede om hjælp
På niveau 1, 2 og 3 kan de fleste justere så meget, at de genfinder en balance.
På niveau 4 og 5 er der oftest brug for prof. hjælp. Start altid med lægen!

Balance Lidt presset Meget presset
i kort tid
Presset for meget i lang tid Ubalance / alvorlig stress
Energi niveau 6 – 10 4 – 8 2 – 6 1 – 3 0
Krop Du er veltilpas og sover godt Du føler dig lidt presset. Du har lidt hovedpine, ondt i nakken ryggen osv.
Din søvn er ustabil.
Du er presset.
Du har mange symptomer, sover skidt, hjertebanken mv.
Du sover dårligt
Presset har stået på i lang tid. Du er oftere syg og sover elendigt og generelt mange symptomer Ubalancen er stor Sygemelding
Kroppen siger fra.  Ingen energi
Følelser Jeg føler mig god nok og er for det meste glad og positiv Du føler dig stadig på, men føler også et pres men er stadig positiv Du føler dig belastet. Du føler dig bagud Du er mere irritabel, glemmer og er urolig Du er overbelastet
Bange for om det går, og føler dig ikke OK.
Begynder at lave undvige strategier
Du er ked af det, du er udmattet og udbrændt og føler skyld over ikke at være på arbejde
Tanker

 

Du tænker, at du er godt med og alt er OK Du tænker, at det er af kort varighed. Når udfordringer el. opgaver er løst, bliver der mere tid Du forsøger at hænge på. Du arbejder non stop for at komme med igen. Du glemmer oftere Dine tanker er kaotiske, selvkritiske og du stiller urealistiske krav til dig selv Dine tanker flakker og du har svært ved at koncentrere dig ret længe ad gangen
Du kan ikke huske
Adfærd Jeg omsætter tænker til handling uden de store problemer Du udsætter nogle af de ting du selv godt kan lide at lave Du mister overblik, du er mere ubeslutsom Du har svært ved at være på arbejde.

Du har sygefravær

Du har brug for ro og at være hjemme. Du kan ikke honorere krav
Dialog

 

Jeg taler med min familie, venner og kolleger og deler det, der udfordrer Du fortæller familien at der er travlt lige nu men at det vil ændre sig Du trækker dig. Du bruger alle kræfter på at nå det hele Du trækker dig ind i dig selv. Du taler ikke rigtigt med nogen om hvor galt det står til Du er nu nødt til at stoppe op og tale med læge om sygemelding/hjælp.
Samarbejde

 

Det er nemt for mig at bede om hjælp eller mere info og viden Du har ikke så meget tid til at snakke og samarbejde, som du plejer Du undgår samarbejde. Du har ikke kræfter til at være social Du er ved at få alvorlig stress og har ikke kræfter til at samarbejde. Du samarbejder med læge, chef og familie om at komme igennem stressen